De website van de serviceclubs Ieper-Poperinge groepeert serviceclubs en partnerverenigingen die actief zijn in de regio Ieper-Poperinge. Deze clubs hebben gemeenschappelijke doelstellingen zoals: organisatie van activiteiten ten voordele van sociale doelen, projecten ten voordele van de gemeenschap, realisatie van creatieve projecten, zowel in sociale, culturele of ondernemingszin, buiten elk winstoogmerk om.
 


Causerie met Francky Dury: Coaching en Communicatie
Organisatie: Kiwanis Ieper Vlakke Land<br>Rotary Club Ieper
Datum: Do 09/12/2010
Uur: 20:00
Plaats: Voetbalstadion KVK Ieper, Ieper
Activiteit: Causerie met Francky Dury: Coaching en Communicatie
Flyer: Volledige flyer...
Omschrijving: Geachte,

Rotary Club Ieper en Kiwanis Ieper Vlakke Land, hebben de eer en het genoegen u uit te nodigen tot de causerie met als gastspreker dhr. Francky DURY, hoofdtrainer van eerste klasse voetbalclub K.A.A. GENT, de sensatie van het voorbije voetbalseizoen.

Deze causerie gaat door op donderdag 09 december 2010 in het voetbalstadion van KVK IEPER, het “Crackstadion”, Jaime Picanollaan 1 te Ieper.

Het programma ziet er als volgt uit:

20u: Verwelkoming met aperitief
20u30: Causerie met dhr. Francky Dury onder de titel: “COACHING EN COMMUNICATIE”
21u45: Receptie met belegde broodjes en drank tot 23u

Deelname aan deze causerie-avond kost 20,00€/persoon. Opbrengsten van deze avond zullen geschonken worden aan de sociale werken van beide organiserende clubs.

Inschrijven dient te gebeuren vóór 04/12 en gebeurt met onderstaande inschrijvingsstrook, door te mailen naar dhr. Marc Bulcke: marc.bulcke@colyny.be of per fax naar 057/469543.

Uw inschrijving is pas definitief na betaling op rekeningnummer 132–5335312–62 met vermelding "09/12 Francky Dury".

Met sympathieke groet,

Peter Hanssens
Voorzitter Rotary Club Ieper

Eric Goudeseune
Voorzitter Kiwanis Ieper Vlakke Land

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ondergetekende ……………………………………………… schrijft in met …… personen en schrijft over …… x 20,00€ = ………€ op rekening 132-5335312-62 met vermelding: “9/12 Francky Dury”.

Gelieve deze ingevulde strook te sturen naar dhr. Marc Bulcke: via e-mail naar marc.bulcke@colyny.be of per fax naar 057/469543.
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Terug naar de kalender