De website van de serviceclubs Ieper-Poperinge groepeert serviceclubs en partnerverenigingen die actief zijn in de regio Ieper-Poperinge. Deze clubs hebben gemeenschappelijke doelstellingen zoals: organisatie van activiteiten ten voordele van sociale doelen, projecten ten voordele van de gemeenschap, realisatie van creatieve projecten, zowel in sociale, culturele of ondernemingszin, buiten elk winstoogmerk om.
 Deze website groepeert serviceclubs en partnerverenigingen
die actief zijn in de regio Ieper-Poperinge.

Deze clubs hebben gemeenschappelijke doelstellingen zoals:

organisatie van activiteiten ten voordele van sociale doelen,
projecten ten voordele van de gemeenschap,
realisatie van creatieve projecten,
zowel in sociale, culturele of ondernemingszin,
buiten elk winstoogmerk om.

Deze samenwerking beoogt vlotte contacten en uitwisseling van informatie.

Op deze website vindt u een overzichtelijke activiteitenkalender
die U constant op de hoogte houdt van lopende projecten.