De website van de serviceclubs Ieper-Poperinge groepeert serviceclubs en partnerverenigingen die actief zijn in de regio Ieper-Poperinge. Deze clubs hebben gemeenschappelijke doelstellingen zoals: organisatie van activiteiten ten voordele van sociale doelen, projecten ten voordele van de gemeenschap, realisatie van creatieve projecten, zowel in sociale, culturele of ondernemingszin, buiten elk winstoogmerk om.
 


Duck Race
Organisatie: Rotary Club Poperinge
Datum: Zo 03/06/2018
Uur: 13:30
Plaats: Stadspark, Poperinge
Activiteit: Duck Race
Flyer: Volledige flyer...
Omschrijving: DUCKRACE 2018.

Weet je het nog?

5000 eendjes op de Vleterbeek in Poperinge?

Vorig jaar organiseerde Rotary Club Poperinge een succesrijke Duckrace; 5000 badeendjes werden op de Vleterbeek te water gelaten en zetten koers naar het Stadspark van Poperinge. Een geslaagd initiatief dat zorgde voor een fantastische namiddag maar vooral ook voor een stevige opbrengst waardoor heel wat sociale projecten konden ondersteund worden vooral in de drugspreventie.
Rotary wil dit wervelend evenement herhalen.

Volgend voorjaar, op zondag 3 juni 2018, worden de eendjes weer van stal gehaald om te schitteren in een nieuwe Duckrace. Opnieuw zal iedereen kunnen deelnemen en één of meer eendjes kopen die dan te water worden gelaten. De eindmeet zal weer in het Stadspark liggen waar een heus “Duck dorp” word uitgebouwd waar iedereen welkom is en zal kunnen genieten van optredens, van drankjes, van veel lekkers en uiteraard ook van de aankomst van de Duckrace.
Zondag 3 juni 2018: hou deze datum maar vrij en breng je familie en je vrienden op de hoogte.

Meer info op facebook: rpduckrace.
Website: http://www.rpduck.be/


Terug naar de kalender